proprium.pl proprium.pl - proprium – znamy warto?? w?asno?ci

proprium.plWebsite Profile

Title: proprium – znamy warto?? w?asno?ci
Keywords:
Description:proprium – znamy warto?? w?asno?ci Skip to content Menu Skip to content co robimy co my?limy kim jeste?my Zbyszek Niemczewski Marta Górska Search for: Tematy dekret Bieruta grunty warszawskie legislac
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

proprium.pl Information

Website / Domain:proprium.pl
Website IP Address:79.96.84.175
Domain DNS Server:dns2.home.pl,dns3.home.pl,dns.home.pl

proprium.pl ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

proprium.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

proprium.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server IdeaWebServer/v0.80
Date Mon, 15 Oct 2018 18:20:37 GMT

proprium.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

proprium.pl Similar Website

Domain WebSite Title
zniesieniewspolwlasnosci.pl Zniesienie wspó?w?asno?ci nieruchomo?ci
kamienica.pl Kamienica, w?asno??, nieruchomo??, Najem, Prawo w?asno?ci, Po?rednictwo, Reporta?e Filmowe, - News
poczuciewlasnejwartosci.pl Poczucie W?asnej Warto?ci - warsztat internetowy
michalak-kancelaria.pl Kancelaria Prawa Gospodarczego i W?asno?ci Intelektualnej
patentowy.com PATENTOWY.COM Kancelaria Prawa W?asno?ci Przemys?owej
swinoujscie-nieruchomosci.pl W jakie nieruchomo?ci warto inwestowa? | swinoujscie-nieruchomosci.pl
cenazysk.pl CenaZysk.pl - blog o poszukiwaniu warto?ci w value investing
prezentownia-walera.pl W jakie nieruchomo?ci warto inwestowa? | swinoujscie-nieruchomosci.pl
patentnawlasnosc.pl Patent Na W?asno??
forsurf.pl Foresight wiod?cych technologii kszta?towania w?asno?ci powierzchni materia?ów in?ynierskich i biom...
kancelaria-dudkiewicz.pl Radca Prawny Pawe? Dudkiewicz. Pomoc prawna dla firm i ochrona w?asno?ci intelektualnej.
wlasnosc-intelektualna.com W?asno?? intelektualna czyli blog o dzia?alno?ci twórczej z punktu widzenia prawnika
lookreatywni.pl Lookreatywni.pl - pierwszy serwis o prawie w?asno?ci intelektualnej dla ludzi kreatywnych
zamieszkanie.pl Za Mieszkanie - zamiana mieszkań, odd?u?anie nieruchomo?ci, wykup mieszkań o dowolnej formie w?asno...
kozmicki-perdoch.pl Ko?micki-Perdoch kancelarie adwokackie – prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo w?asno?ci intelekt...
bezzalogowce.pl Bezza?ogowce – Znamy Ci? tylko z widzenia
prenatale.pl Preparaty, witaminy dla kobiet ci??arnych, kobiet w ci??y - co warto za?ywa? - Prenatale
tdj.pl TDJ | Si?a warto?ci

proprium.pl Alexa Rank History Chart

proprium.pl aleax

proprium.pl Html To Plain Text

proprium – znamy warto?? w?asno?ci Skip to content Menu Skip to content co robimy co my?limy kim jeste?my Zbyszek Niemczewski Marta Górska Search for: Tematy dekret Bieruta grunty warszawskie legislacja odszkodowania op?aty od nieruchomo?ci orzeczenia planowanie przestrzenne post?powanie s?u?ebno?? u?ytkowanie wieczyste warto?? wycena wyw?aszczenie w?asno?? Archiwa Kwiecień 2016 (2) Marzec 2016 (3) Luty 2016 (2) Styczeń 2016 (1) Grudzień 2015 (5) Listopad 2015 (4) Pa?dziernik 2015 (4) Wrzesień 2015 (4) Sierpień 2015 (4) Lipiec 2015 (5) Czerwiec 2015 (4) Maj 2015 (4) Kwiecień 2015 (4) Marzec 2015 (9) proprium Kieruj?c si? wyznawanymi przez nas zasadami reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji w sprawach z zakresu szeroko poj?tej ochrony prawa w?asno?ci. Specjalizujemy si? w zagadnieniach z zakresu: restytucji nieruchomo?ci (wyw?aszczanych w skutek dekretu Bieruta, reformy rolnej, nacjonalizacji przemys?u i innych), odszkodowań za wyw?aszczone nieruchomo?ci, u?ytkowania wieczystego (op?at rocznych i przekszta?ceń), ograniczonych praw rzeczowych. W obszarze naszych zainteresowań pozostaje tak?e problematyka op?at adiacenckich, rent podzia?owych i planistycznych. W ka?dym przypadku szczególn? wag? przyk?adamy do wysoko?ci uzyskiwanego odszkodowania lub ustalonej op?aty, opieraj?c si? na naszym wieloletnim do?wiadczeniu z zakresu prowadzonych post?powań administracyjnych oraz szacowania warto?ci nieruchomo?ci. Zbyszek Niemczewski tel.: 605 324 932 e-mail: zbyszekn@proprium.pl Marta Górska tel.: 601 530 509 e-mail: gorska@proprium.pl Drukuj Publikacje O rzeczach, które faktycznie istniej?. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego skutkuj?ca obni?eniem warto?ci nieruchomo?ci – jak przypilnowa? swojego interesu Przes?anki zb?dno?ci nieruchomo?ci na cel wyw?aszczenia – wyrok Trybuna?u Konstytucyjnego w sprawie P 38/11 Sprzeda? nieruchomo?ci po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – – ba? si? czy si? nie ba? Orzeczenia, których ?nie wida?” Kiedy wymiana gruntu jest nak?adem koniecznymi i podlega zaliczeniu Warto?? warto?ci. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomo?ci na podstawie decyzji administracyjnej. ?wi?teczne ?yczenia Op?ata adiacencka z tytu?u stworzenia warunków do pod??czenia nieruchomo?ci do urz?dzeń infrastruktury. Dlaczego nie dali wi?cej? Czyli odszkodowania za mienie dekretowe Zaskoczenie postanowieniem Trybuna?u Konstytucyjnego (P 6/13) w sprawie dekretowców Copyright ? 2017 proprium. All rights reserved.

proprium.pl Whois

Domain Name: PROPRIUM.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en